Team

Cussagld`administraziun/direcziun

Andri Lansel
Fiduziari cun certificat professiunal federal
Commember dal cussagl d'administraziun e da la direcziun
zur Person
Marcel Franziscus
Expert Fiduziari diplomà
Diplom professiunal administraziuns publicas NPO
Commember da la direcziun
zur Person